Naš pravni tim brani okrivljene za sve vrste prekršaja pred prekršajnim sudovima, a naročito za saobraćajne prekršaje.