Naknada štete

U oblasti nakande štete Advokatska kancelarija "Marinković" poseduje višedecenijsko iskustvo u zastupanju oštećenih radi ostvarenja naknade materijalne i nematerijalne štete, a naročito:

Naknada štete usled saobraćajnih nezgoda

Pravni tim naše kancelarije zastupa klijente radi ostvarenja naknade štete usled saobraćajnih nezgoda, i to naknade materijalne štete na vozilu, naknade materijalne štete usled izgubljene zarade, rente, svih troškova nastalih u vezi sa saobraćajnom nezgodom, kao i naknade svih vidova nematerijalne štete usled pretrpljenih povreda, usled duševnih bolova zbog naročito teškog invaliditeta bliskog lica, kao i duševnih bolova zbog smrti bliskog lica. U tom smislu naš pravni tim zastupa klijente u postupku pred osiguravajućim društvom, prikuplja potrebnu dokumentaciju od tužilaštva, suda ili drugih držvanih organa, zastupa klijente u sudskom postupku radi nakande štete i preduzima sve potrebne radnje u ime i za račun klijenta.

Ostale mogućnosti naknade štete

Pravni tim naše kancelarije zastupa klijente u postupcima naknade štete, i to: na radu, od životinja (ujed psa, nalet vozila na domaću ili divlju životinju), oštećenja na kolovozu i trotoaru (šaht, udarne rupe i sl.).

Ugovorno pravo

Advokati naše kancelarije sačinjavaju u ime i za račun klijenata sve vrste imenovanih i neimenovanih ugovora, i učestvuju u postupku pregovora radi zaključenja ugovora i daju pravne savete u vezi sa zaključenjem ugovora i njegovom sadržinom.

Porodično pravo

Naš pravni tim zastupa klijente i pruža pravne savete u brakorazvodnim sporovima, u sporovima povodom izdržavanja supružnika, deteta i ostalih srodnika, modela viđanja deteta, starateljstva, kao i postupcima za izmenu tih odluka, postupcima povodom nasilja u porodici, kao i sačinjavanja bračnih ugovora.

Nasledno pravo

Naš pravni tim zastupa i pruža usmene i pismene pravne savete u vezi sa pokretanjem i zastupanjem u ostavinskom postupku, sačinjavanjem testamenta, sačinjavanjem ugovora o doživotnom izdržavanju i ugovora o ustupanju i raspodeli imovine za života, kao i parničnim postupcima povodom ovih ugovora i testamenata.

Stvarno pravo

Advokati naše kancelarije pružaju pravne savete i zastupaju klijente u oblasti zaštite prava svojine, smetanja državine, konstituisanja i zašiti prava službenosti i zaloge na pokretnim i nepokretnim stvarima i drugo.

Postupak izvršenja

Pružamo pravne savete i sastavljamo predloge za izvršenja na osnovu izvršnih i verodostojnih isprava, i zastupamo klijente pred sudovima i javnim izvršiteljima do okončanja izvršnog postupka.