Naš pravni tim pruža usmene i pismene pravne savete i mišljenja povodom osnivanja privrednog društva, izrade svih vrsta akata društva (osnivačkog akta, statuta, odluke o promeni poslovnog imena, odluke o povećanju/smanjenju kapitala itd.), zastupanje pred Agencijom za privredne registre, zastupanje u privrednim sporovima.

Advokatska kancelarija Marinković je veoma angažovana u zastupanju klijenata-pravnih lica u postupcima javnih nabavki, zastupanju osiguravajućih društava, kao i zastupanju i izradi ugovora iz oblasti prava građenja, te dobijanja svih neophodnih dozvola od nadležnih organa.