Advokati naše kancelarije poseduju višedecenijsko iskustvo u zastupanju klijenata pred osnovnim i višim javnim tužilaštvima i sudovima u Republici Srbiji u svim oblastima krivičnog prava. Naš pravni tim brani okrivljene u krivičnim postupcima i postupcima povodom privrednih prestupa.

Advokatska kancelarija posebno je istaknuta po odbranama okrivljenih u krivičnim postupcima za krivična dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja.